Witamy w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia


Gwarancje są instrumentem, umożliwiającym określenie pochodzenia energii elektrycznej, czyli technologii oraz miejsca produkcji danej jednostki energii. Obecnie systemem gwarancji objęte są odnawialne źródła energii (OZE) oraz wykorzystujące technologie kogeneracji (CHP).

Gwarancje są oferowane odbiorcom końcowym energii elektrycznej, którzy dzięki nim uzyskują możliwość poświadczenia, że kupowana przez nich energia pochodzi ze źródeł odnawialnych lub kogeneracji. Na pisemny wniosek sprzedawcy - właściciela gwarancji, TGE wydaje dokument poświadczający, z jakiego źródła pochodzi dana ilość energii, zakupionej przez odbiorców końcowych. Obrót gwarancjami pochodzenia energii prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o Odnawialnych Źródłach Energii oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Więcej informacji na temat gwarancji pochodzenia znajdą Państwo na stronie internetowej Towarowej Giełdy Energii: https://tge.pl/rejestr-gwarancji-pochodzenia


Gwarancje pochodzenia są nowym instrumentem na polskim rynku, dlatego będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące ich Rejestru. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym rejestr@tge.pl oraz pod numerem telefonu +22 341 99 24.


Towarowa Giełda Energii S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, tel. +48 22 341 99 24, kom. +48 885 885 635, fax +48 22 341 99 25, e-mail: rejestr@tge.pl,
NIP: 527-22-66-714 KRS 0000030144, Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 14 500 000,00 zł.
Serwis rgp.tge.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisach TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia znajduje się w Polityce cookies.